Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikační kampaně pro slavný český hokejový klub 

    Bureš, Michal
    Diplomová práce se zabývá sportovním marketingem úspěšného českého hokejového klubu. V práci je po teoretickém vymezení pojmů využito analýz okolního prostředí vybraného subjektu a zhodnocení dosavadních marketingových ...