Now showing items 1-20 of 36

 • Aplikace pro podporu kalibrace pístových pipet 

  Vospěl, Bohumír
  Tato práce se zabývá částečným zautomatizováním pracovního postupu při kalibraci pístových pipet. Analyzuje možnosti využití stávajících měřidel laboratoře, zejména se pak zaměřuje na propojení těchto přístrojů s osobním ...
 • Automatický tester HMI 

  Lang, Stanislav
  Diplomová práce je věnována problematice automatických testů termostatů vyráběných firmou Honeywell. První kapitola se obecně zabývá problematikou testování termostatů a následuje diskuse o možných přístupech k řešení. ...
 • Autonomní mobilní robot 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací podvozku pro autonomní kolový mobilní robot spolu s návrhem vhodného řídicího systému. Pro pohyb robotu bylo třeba vytvořit jednotlivé moduly pro měření okolních dat, jejich následné ...
 • Autonomní systém koupelnové klimatizace 

  Zapletal, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem, teoretickým rozborem a postupem realizace systému, který dle shromážděných dat adekvátně spíná vyhřívání topné podložky pod zrcadlem, odvětrávacího zařízení a dle potřeb otevírá a přivírá ventil ...
 • Demonstrační přípravek prvků průmyslové automatizace 

  Dobiáš, Pavel
  První část této práce je věnována seznámení se s inteligentními motorovými ochranami. Na konkrétním modelu, univerzálním motorovém kontroléru UMC100-FBP od firmy ABB s.r.o., jsou vysvětleny funkce a možnosti těchto přístrojů. ...
 • Implementace komunikačních protokolů do signálových procesorů 

  Červenec, Radek
  Práce se zabývá studují, modifikací a návrhem komunikačních protokolů a jejich implementací v digitálních signálových procesorech v jazyku instrukčních adres. Také zkoumá strukturu elektro-akustické jednotky EPIS 2.45. ...
 • Implementace simulačního modelu zjednodušené databáze DiffServ-MIB 

  Zeman, Otto
  Cílem této práce je navrhnout možné postupy pro simulaci chování protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) v simulačním prostředí OPNET Modeler. Práce podrobně popisuje jednotlivé postupy řešení, které byly vybrány ...
 • Informační jednotka pro osobní vůz 

  Musil, Roman
  Cílem práce je navrhnout a realizovat zařízení rozšířující funkcionality palubního počítače. Práce se nejprve zabývá rešerší dostupných jednodeskových počítačů následně výběrem vhodné dotykové obrazovky, poté analýzou ...
 • Integrované projektování chytrého domu, budovy 

  Tesař, Luděk
  Cílem této diplomové práce je vytvoření metodické příručky projektanta systémové elektroinstalace v chytrých/inteligentních domech. Úvodní část práce zdůrazňuje potřebu integrace systémů v inteligentní budově s nutností ...
 • Komunikace po silových rozvodech pro účely domácí automatizace 

  Hromádka, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem a návrhem modemu pro komunikaci po silových rozvodech v domácnosti. První část práce popisuje historii, kmitočtová pásma, používané modulace a zabývá se výběrem vhodného komunikačního ...
 • Komunikace v ZigBee sítích 

  Majer, Tomáš
  V dnešní době se stále více setkáváme se senzory a senzorovými sítěmi, které jsou uplatňovány převážně v průmyslových oblastech. V této diplomové práci se zaměřuji na senzorovou síť ZigBee a její využití. Je zde podrobně ...
 • Komunikační systém malého mobilního robotu 

  Petrov, David
  Diplomová práce řeší problematiku bezdrátového přenosu mezi operátorskou stanicí a robotem. Je zde řešen způsob testování parametrů předložených bezdrátových modulů, jejich srovnání v daném prostředí a návrh komunikačního ...
 • Modulární nástroj pro tvorbu her s umělou inteligencí 

  Klika, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro usnadnění tvorby umělých inteligencí. Nástroj používá vlastní univerzální komunikační protokol, podporuje více typů her, je rozšiřitelný o další hry pomocí ...
 • Moduly anotačního serveru 

  Strecha, Juraj
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací jednoho z modulů anotačního serveru v rámci projektu Decipher. Modul má na starosti nabízení anotací k dokumentům, se kterými uživatel systému pracuje. Součástí práce je i analýza ...
 • Monitoring teploty 

  Kotačka, Aleš
  Diplomová práce se zabývá využitím FITkitu pro dlouhodobé monitorování teploty bez nutnosti napojení na PC. Popisuje možnosti připojení různých typů teplotních senzorů k FITkitu včetně jejich fyzické realizace. Dále se ...
 • Nástroje a interaktivní prostředí pro simulaci komunikace 

  Mikuš, Peter
  Komunikace mezi zařízeními se neobejde bez jasně definovaných pravidel. Tato pravidla se společně označují jako komunikační protokol. V této práci se zabývám komunikačními protokoly, konkrétně bezpečnostními protokoly. ...
 • Návrh a implementace komponenty pro komunikaci s PCI rozhraním 

  Janoušek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem komponenty zprostředkovávající komunikaci s PCI sběrnicí dalším uživatelským komponentám. Návrh je veden tak, aby došlo k výraznému zjednodušení komunikačního protokolu mezi navrženou ...
 • Návrh komunikačního protokolu pro generické simulátory mikroprocesorů 

  Moskovčák, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem komunikačního protokolu pro generické simulátory procesorů. Cílem práce bylo navrhnout a implementovat komunikační protokol, který jednak umožní simulaci víceprocesorového systému a zároveň běh ...
 • Návrh protokolu hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů nad více jádry 

  Bareš, Jan
  Práce se zabývá návrhem komunikačního protokolu, který má umožnit přenos dat mezi řídicím počítačem a výpočetními jádry, implementovanými na čipy FPGA. Účelem komunikace je urychlení výpočetně náročných softwarových algoritmů ...
 • Nová hybridní jednovodičová sběrnice pro mikroelektronické systémy 

  Levek, Vladimír
  Práce je zaměřena na výzkum a vývoj nové hybridní jednovodičové sběrnice se speciálním užitím umožňující mikroelektronickou integraci. Sběrnice, její fyzická vrstva a její protokol byly vyvinuty na základě aplikovaného ...