Now showing items 1-20 of 41

 • Analýza komunikační strategie a návrh na její zlepšení 

  Herodek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou neúplné a nedostatečné marketingové činnosti neziskové organizace Orel jednota Telnice a jejích složek. Obsahuje analýzu stávajícího stavu a z ní vyplývající návrhy řešení. Zahrnuje plán ...
 • Event Management: Communication Strategies and Planning 

  Slavíková, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá termíny Event management, Komunikační strategie a Plánovaní. Práce je rozdělena do čtyřech části. První část definuje pojmy event a management samostatně a následně i samotný termín. Druhá ...
 • Komunikační mix společnosti CDC Data s.r.o. 

  Jíšová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem, který je sestaven pro firmu CDC Data s.r.o. Tato firma provozuje servis a prodej výpočetní techniky a služby s nimi spojené. Práce analyzuje komunikační mix firmy, firmu ...
 • Komunikační strategie 

  Šumíčková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro firmu Vzduchoservis s.r.o. Je to ucelený soubor informací o komunikační strategii a jejích metodách. Práce popisuje postup analýzy firmy, jeho vyhodnocení a návrh ...
 • Komunikační strategie firmy Master Internet s.r.o. 

  Šmakalová, Petra
  Bakalářská práce na základě analýzy navrhuje vhodnou komunikační strategii pro firmu Master Internet s.r.o. Zvolená komunikační strategie by měla zvýšit prodej poskytovaných služeb v oblasti serverhostingu a dostat název ...
 • Komunikační strategie firmy TVT EURO-okna s.r.o. 

  Havlíková, Ladislava
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro firmu TVT EURO-okna s.r.o. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro tuto firmu.
 • Komunikační strategie podniku 

  Taragel, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření komunikační strategie pro internetový obchod ejewels.cz. V první části je popsána teorie související s touto problematikou. Následující praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Stloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro podnik Zlatá Rezerva. Tento návrh má za úkol rozšířit a optimalizovat současnou komunikační strategii podniku. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kohout, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační strategii podniku a návrh zlepšení této strategie v rámci jednotlivého podniku. Analyzuje a specifikuje aktuální komunikační strategii na příkladu vybrané firmy. Výsledky tvoří ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Benešová, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií malého hotelu. Teoretická východiska práce vytváří teoretický podklad pro další část práce, která seznamuje s hotelem a jeho marketingovým mixem. Na základě provedených ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Broklová, Jaroslava
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Komunikační strategie podniku“ je zhodno-tit současný stav komunikačního mixu a na základě výsledků analýz a marketingového průzkumu navrhnout vhodný komunikační mix. Práce je rozdělena ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Matušková, Romana
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Komunikační strategie podniku“ je analyzovat současný stav společnosti Electro World a na základě výsledků vlastního průzkumu navrhnout komunikační mix pro oblast města Brna. První ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Stupka, Rudolf
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační strategii podniku G-Medica s. r. o., která poskytuje zdravotnické služby v oblasti mamologické prevence. Práce specifikuje aktuální komunikační kanály podniku a navrhuje potřebná ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kubíček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu komunikační strategie pro Hotel U Divadla ve Znojmě. První část práce popisuje teoretické pojmy, které tato problematika zahrnuje. V další je zpracován marketingový mix ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kyselková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné komunikační strategie pro kavárnu Pražírna Kyjov s.r.o. Samotnému návrhu předchází analýza současného stavu společnosti a vlastní marketingový průzkum. První část práce obsahuje ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Pokorná, Martina
  Cílem diplomové práce je vytvoření ekonomicky výhodné komunikační strategie, která zvýší pozornost a nejlépe zapůsobí na lidi, čímž se také zlepší postavení společnosti ARAVER CZ na trhu.
 • Komunikační strategie pro firmu 

  Kavan, Jiří
  Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikační strategie firmy“ je analýza současného stavu společnosti Nářadí Veselý Brno, spol. s r. o., zabývající se prodejem elektronického ručního nářadí, autorizovaným servisem, půjčovnou ...
 • Komunikační strategie pro firmu Bowling Blansko 

  Vomela, Radim
  Tato diplomová práce s názvem „Komunikační strategie pro firmu Bowling Blansko“ se zabývá marketingem a převážně komunikační strategií. Cílem práce je vytvořit návrh komunikační strategie pro vybranou firmu. První část ...
 • Komunikační strategie pro firmu Chytej.cz 

  Měřička, Radim
  Práce pojednává o možnostech firmy, jejíž aktivity se soustřeďují na prostředí internetu. Kromě provozování portálu pro rybáře se společnost zabývá výrobou instruktážních a výpravných filmů s rybářskou tématikou. V práci ...
 • Komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o 

  Masaříková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o., podnikající v oblasti polygrafie.