Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu 

  Pekárek, Jan
  Bakalářská práce „Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu“ se zabývá analýzou současné situace ve firmě Ocean’s Joy s.r.o. podnikající v gastronomickém odvětví. Práce poukazuje na vnitrofiremní problémy a ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Ćmok, František
  Hlavním předmětem bakalářské práce je provést analýzu současného stavu marketingového mixu společnosti M.C. software s.r.o a navrhnout jednotlivé proměnné marketingového mixu tak, aby byla zákazníkovi poskytnuta maximální ...
 • Návrh na udržení a zlepšení image Vysokého učení technického 

  Svozilová, Radka
  Diplomová práce na téma Návrh na udržení a zlepšení image Vysokého učení technického je založena na výzkumu očekávání a vnímání VUT českými a zahraničními studenty, což napovídá tomu, jak velký rozdíl je mezi image VUT - ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení ve firmě 

  Hrušková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá personálním řízením a jeho vlivem na efektivitu práce ve firmě SICO RUBENA, s. r. o. Cílem této práce je zvýšení produktivity práce na základě navrhovaných doporučení. Teoretická část obsahuje ...
 • Návrh systému hodnocení pracovníků 

  Němec, Jiří
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s hodnocením pracovníků ve společnosti. Obsahuje návrh takové systému hodnocení, jehož respektování povede ke zlepšení výkonnosti jedinců, týmů, potažmo celé společnosti, ...
 • Problematika parkování ve městě České Budějovice 

  Sezemská, Stephanie
  Diplomová práce se zabývá problematikou parkování ve městě České Budějovice. Základem práce je zhodnocení dopravy v klidu na území města. Při konzultacích se zhodnotí kritická místa z pohledu parkování, na kterých dále ...
 • Projektové řízení při vývoji mobilních aplikací 

  Nejedlý, Roman
  Bakalářská práce zhodnocuje současný stav řízení projektů vývoje aplikací na mobilní zařízení ve společnosti X Production s.r.o.. Obsahuje návrh vhodných nástrojů pro řízení projektů.
 • Standardizace bezpečnosti komunikace vlak-řídící centrum 

  Procházka, Jan; Novobilský, Petr; Procházková, Dana (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020-11-27)
  Železniční infrastruktura je SoS (System of Systems) a skládá se z mnoha různých částí. Předmětné pod-systémy mají tendenci být propojeny jak fyzicky, tak prostřednictvím komunikačních technologií. Zajištění bezpečné ...
 • Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz 

  Hebelka, Vladimír
  V této práci je popisován návrh a výroba širokopásmové motýlkové antény pro pásmo od 5GHz do 10GHz. První část se zabývá popisem typů motýlkových antén. Další části je uveden návrh motýlkových antén a jejich optimalizaci ...
 • Výkonnost síťové komunikace ve virtualizovaných prostředích 

  Hlaváček, Martin
  Práce se zabývá problematikou síťové komunikace ve virtualizovaných prostředích. Jsou zde vysvětleny základy virtualizace a techniky, kterými je možné virtualizace dosáhnout. U tří virtualizovaných prostředí Xen, VMware a ...
 • Zdokonalení firemní kultury v klubech Alterna a A2 

  Sigmundová, Lenka
  Práce je zaměřena na vylepšení firemní kultury a zvýšení spokojenosti zákazníka v klubech Alterna a A2. Existuje několik skutečností, které by návštěvníci změnili. Cílem mé práce je poskytnout firmě určitá doporučení, která ...