Now showing items 1-1 of 1

  • Čekyně, místní část města Přerova 

    Hlavičková, Alžběta
    Vesnice Čekyně spadá pod městskou část Přerov VII. Srdcem vesnice je náves, která je její nejstarší částí. Ve své práci se zaměřuji na revitalizaci návsi od drobných urbanistických zásahů (lampa, zastávka, úprava povrchů, ...