Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivní studiové reproduktory 

    Bartoš, Adam
    Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou nízkofrekvenčných zosilňovačov v triede D a ich využití v aktívnych reprosústavách typu bi-amp. Zaoberá sa teda taktiež konštrukciou pásmového rozdelenia signálu, zhotoveného ...
  • Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. 

    Matejková, Monika
    Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. Nasleduje zmapovanie ...