Now showing items 1-13 of 13

 • Dynamika akumulace nestrukturních sacharidů a aktivity enzymu Rubisco při zvýšené koncentraci oxidu uhličitého a manipulaci sinku u buku lesního 

  Uhrová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá dynamikou akumulace nestrukturních sacharidů a aktivity enzymu Rubisco při zvýšené koncentraci CO2 u buku lesního (Fagus sylvatica L.). Tři roky staré sazenice buku lesního byly kultivovány ...
 • Energetické hodnocení občanských staveb 

  Pliska, Roman
  Tato práce se zabývá popisem možných úsporných opatření u rodinného domu. Pozdější aplikací úsporných opatření a revizí systému na administrativní budově, výpočet návratnosti variant na základě vyhlášky 480/2012 Sb. Dále ...
 • Energeticky úsporná budova mateřské školy v Holubicích 

  Čtvrtečka, Václav
  Cílem magisterského projektu je návrh mateřské školy v Holubicích. Budova má tři části. První zahrnuje učebny a pomocné prostory (šatny, umývárny atd.), Druhé technické a personální zázemí a třetí zahrnuje tělocvičnu se ...
 • Energetický posudek 

  Březina, Jan
  Diplomová práce je v první části zaměřena na využití termovize pro diagnostiku vad a poruch ve stavebnictví. Je zde popsána historie, fyzikální podstata a podmínky po měření termoka-merou. Pro ukázku vad byly použity ...
 • Kvalita vzduchu ve sportovních zařízeních 

  Fabian, Peter
  Práce se zabývá problematikou kvality vnitřního vzduchu a řízením větrání na základě kvality vnitřního vzduchu. Na základě analýzy koncentrace CO2, tepelně-vlhkostních zisků lze navrhnout optimální způsob ventilace
 • Přístroj pro monitorování prostředí při kultivaci rostlin 

  Žák, Jaromír
  Hlavním cílem této práce je vytvoření elektronického zařízení provádějícího monitoring fyzikálních vlastností okolního prostředí, jenž ovlivňují růst a vývoj rostlin. Nové zařízení má nahradit stávající mechanický zapisovač ...
 • Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. 

  Fikejsl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie.Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Popisuje požadavky platných právních předpisů ČR a EU a zaměřuje se na uplatnění ...
 • Větrání a chlazení bytu v panelovém domě 

  Uřičář, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem větrání a chlazení podstřešního bytu v panelovém domě, postaveném v 80. letech 20. století, a skládá se z pěti hlavních částí. V první hlavní části je uvedena rešerše současného stavu ...
 • Vliv hliněných omítek na tepelnou stabilitu místnosti 

  Koukalová, Pavla
  Předmětem této diplomové práce je výzkum vlivu vnitřních hliněných omítek a přirozeného větrání na tepelnou stabilitu místnosti. Kromě teoretického rozboru základních charakteristik hlíny jakožto stavebního materiálu je ...
 • Vzduchotechnika hotelového komplexu 

  Očkan, Tomáš
  V první části se práce zabývá tvorbou interního mikroklimatu hotelového komplexu pomocí systémů vzduchotechniky. Systémy jsou zvoleny na základě teoretických znalostí a praktických použití v zahraničí. V druhé části je ...
 • Vzduchotechnika pro základní školu 

  Hanák, Pavel
  První část bakalářské práce se věnuje problematice větrání na školách. Druhá část se zabývá návrhem vzduchotechniky pro první a druhé nadzemní podlaží školského objektu. V poslední části je zpracována dokumentace těchto ...
 • Vzduchotechnika základní školy 

  Urban, Erik
  Bakalářská práce řeší v první části problematiku mikroklimatu ve školních budovách. Druhá část se zabývá návrhem nuceného rovnotlakového větrání jednopodlažní základní školy. V třetí části je zpracována technická dokumentace ...
 • Zdroje CO2 a obchod s emisními povolenkami 

  Valentová, Helena
  Tato práce se zabývá problematikou emisí oxidu uhličitého, jeho zdroji a legislativu spojenou s emisním obchodováním. První část práce uvádí základní informace, týkající se oxidu uhličitého a jeho produkce. Druhá část ...