Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické hodnocení obytných budov 

    Fojtů, Pavel
    Diplomová práce nabýzí dvě úsporná opatření pro snížení energetické náročnosti bytového domu. K těmto opatřením patří zateplení obálky budovy, příprava teplé vody solárními kolektory a zpětné získávání tepla pomocí ...
  • Měření vybraných parametrů systémů TZB a vnitřního prostředí budov 

    Malach, Tomáš
    Bakalářská práce se v první části zabývá vnitřním prostředím budov, slunečním zářením a termografií. Prezentuji měřící zařízení pro měření energetických toků budovy, klimatických dat a mikroklimatických veličin. V další ...