Now showing items 1-11 of 11

 • Koncepční návrh malého letounu s důrazem na jednoduchost stavby 

  Rajnštajn, David
  Tato práce se zabývá koncepčním návrhem lehkého letounu, u kterého je kladen důraz na jednoduchost výroby v domácích podmínkách. Je členěna do třech hlavních částí. Na začátku je uveden rozbor existujících lehkých letadel ...
 • Koncepční návrh malého šestikolového užitkového vozidla. 

  Horák, Šimon
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem malého užitkového vozidla se třemi nápravami. Cílem je navržení vhodného typu rámu spolu s konstrukcí všech náprav a řízení, provedení hnacího ústrojí, brzdového zařízení ...
 • Koncepční návrh malého tříkolového užitkového vozidla 

  Ambrož, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem tříkolového užitkového vozidla s užitečným zatížením 300 kg. V úvodu je uveden stručný přehled několika vozidel podobné hmotnostní kategorie. Vlastnímu návrhu předchází ...
 • Koncepční návrh výkonného kluzáku s pomocným elektrickým pohonem (dle EASA CS-22) 

  Hlůšek, Josef
  Diplomová práce se věnuje koncepčnímu návrhu kluzáku s elektrickým pohonem dle předpisu CS-22. Je zpracován statistický rozbor kluzáků s pomocným pohonem, který je použit pro stanovení základních návrhových parametrů, ze ...
 • Koncepční popis návrhu korečkového elevátoru 

  Růčka, Martin
  Tématem této bakalářské práce je popis postupu návrhu korečkového elevátoru. Práce je zpracována jako studijní podklad pro studenty bakalářského studia. V první části práce je základní popis korečkového elevátoru a jeho ...
 • Návrh koncepce zařízení šplhajícího po sloupech 

  Obšil, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zařízeními šplhajícími po sloupech. Teoretická část práce se věnuje základnímu rozdělení robotů a popisem různých typů zařízení šplhajících po sloupech. Praktická část práce se zabývá koncepčním ...
 • Návrh lehkého, čtyřsedadlového letounu 

  Mikulášek, Miloš
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovového čtyřmístného letounu s nízkou vzletovou hmotností v kategorii CS-23. V práci jsou navrženy základní rozměry letounu, proveden hmotový rozbor, vypočítány základní aerodynamické ...
 • Návrh wingletu na křídlo letounu Z 143 LSi 

  Venerová, Zora
  Práce se zabývá problematikou koncepčního návrhu wingletu na letoun ZLIN Z 143 LSi. V první části je čtenář uveden do problematiky wingletů a seznámen s letounem a stávajícím řešením. Následně jsou přestaveny návrhy ...
 • Návrh základní koncepce air - mobilu 

  Podhorský, Matěj
  Tématem diplomové práce je koncepční návrh air-mobilu, tedy létajícího automobilu. Je provedeno srovnání dosavadních koncepcí, technický popis navrhovaného řešení, hmotový rozbor, výpočet aerostatických podkladů, výpočet ...
 • Návrh závodního vozidla kategorie R1 

  Bureš, David
  Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu vozidla pro rallye kategorie Ra5 (dříve R1). Práce obsahuje výklad pravidel pro tuto kategorii, přehled dosavadních zástupců a stanovení požadavků na toto vozidlo. Je zde ...
 • Systém pro haptickou odezvu a jeho spolehlivost 

  Horpatzká, Michaela
  Práce se věnuje koncepčnímu návrhu a hodnocení spolehlivosti systému haptické odezvy pro piloty malých letounů kategorií UL2, EASA CS-LSA, EASA CS-VLA a EASA-CS-23. Koncepční návrh je rozdělen na tři části. V první je ...