Now showing items 1-3 of 3

 • Koncepční návrh elektrického výcvikového letounu 

  Seman, Matúš
  Predkladaná diplomová práca je venovaná koncepčnej fáze návrhu výcvikového letúna s elek-trickým pohonom certifikovaného v rámci predpisu CS-LSA. Návrhový proces geometrických a aerodynamických parametrov sa primárne opiera ...
 • Koncepční návrh soutěžního modelu letadla 

  Čavojský, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá koncepčným návrhom nového modelu letúnu pre konštruktérsku súťaž Air Cargo Challenge 2019. Úvod práce sa zameriava na výklad pravidiel súťaže s následnou bodovou analýzou. V rámci podrobnejšieho ...
 • Návrh křídla soutěžního letounu 

  Jurda, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom krídla nového súťažného letúnu pre súťaž SAE Aero Design East 2020. Úvod práce je zameraný na vysvetlenie a rozbor pravidiel zohľadňujúcich návrh krídla s následnou analýzou bodovacej ...