Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace koncových elementů 

    Bombera, Jiří
    Diplomová práce obsahuje simulace koncových elementů metodou CFD. Cílem práce je stanovit typ koncového elementu, který nejlépe provětrá místnost rodinného domu s přihlédnutím na rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně ...
  • Vzduchotechnika vícepodlažního rodinného domu 

    Tupcová, Tereza
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnických zařízení pro obytné místnosti dvoupodlažního rodinného domu. Návrh je proveden tak, aby byly splněny funkční, hygienické a provozní požadavky na mikroklima interiéru. ...