Now showing items 1-20 of 22

 • Automatizace pracoviště pro svařování laserem 

  Elger, Jiří
  Cílem této diplomové práce na téma „Automatizace pracoviště pro svařování laserem“ je návrh automatizované manipulace s výrobky pro čtyř polohový svařovací laser, který vychází ze zadání reálného projektu pro společnost ...
 • Automatizace procesu zakládání dílu do svařovacího přípravku 

  Adámek, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh automatizace zakládání dílu do svařovacího přípravku pro odporové svařování ve společnosti PWO Czech Republic a.s. Valašské Meziříčí, působící na poli automotive průmyslu. Na základě ...
 • Koncové efektory průmyslových robotů pro manipulaci 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o koncových efektorech průmyslových robotů pro manipulaci. V úvodní části práce jsou popsány základní druhy průmyslových robotů a manipulátorů. V další kapitole jsou uvedeny příklady, pro ...
 • Koncové Efektory v Průmyslové Robotice 

  Flekal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průmyslové robotiky. Je v ní pojednáno o základních typech průmyslových robotů a manipulátorů. Dále se zabývá rozdělením a popisem jednotlivých typů koncových efektorů se ...
 • Konstrukce koncového efektoru průmyslového robotu pro skládání a lepení kartonových krabic 

  Závodský, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou skladania a lepenia kartónových krabíc v priemysle. V prvej časti práce je spracovaný prehľad a rozdelenie skladacích a zalepovacích strojov dostupných na trhu. V druhej časti ...
 • Konstrukce koncového efektoru robota s možností automatické výměny nástroje 

  Jirges, Radek
  Cílem této práce bylo vytvořit koncový efektor malého robota pro ovládání zařízení s dotykovým displejem. Efektor musí s robotem komunikovat po sériové lince a dávat mu zpětnou vazbu o velikosti přítlaku na displej. Dalším ...
 • Konstrukční návrh podávacího mechanismu L profilů 

  Witos, Anton
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo realizovať konštrukčný návrh zariadenia na podávanie L profilov a koncového efektora obslužného robota. Zariadenie na svoju funkciu využíva pneumatický piest na vyvolanie trecej sily ...
 • Manipulační operace s průmyslovými roboty 

  Jašíček, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou manipulačních efektorů pro průmyslové roboty. Je v ní pojednáno o jednotlivých typech manipulačních efektorů s detailním rozborem elektrických a pneumatických efektorů a jejich ...
 • Manipulátor nástrojů, nástrových hlav a držáků 

  Ševčík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro manipulaci nástrojů a nástrojových hlav mezi dvěma zásobníky nástrojů dvou svislých obráběcích center. Součástí této práce je návrh variant řešení, výběr optimální ...
 • Návrh koncového efektoru pro průmyslový robot 

  Dvorník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením koncových efektorů používaných v průmyslové robotice. V úvodní části práce jsou popsány základní druhy průmyslových robotů. Dále se práce zabývá rozdělením a popisem jednotlivých ...
 • Návrh koncového efektoru robotu 

  Stoszek, Šimon
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématikou robotických koncových efektorů, konkrétně manipulačními koncovými efektory a přináší jejich základní přehled. Cílem této práce je návrh, konstrukce a programování tříprstého ...
 • Návrh konstrukce měniče nástrojů pro robotické rameno 

  Ress, Vilém
  Teoretická část této bakalářské práce se zabývá rešerší v oblasti výměny koncových efektorů pro roboty. Cílem praktické části je návrh 2 konstrukčních variant systému výměny nástrojů a jejich zhodnocení na základě ...
 • Návrh konstrukce modulárního úchopného zařízení jako koncového efektoru pro manipulaci se součástkami pomocí robotu 

  Fajt, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá koncovými efektory, jejich druhy, vlastnostmi a návrhem. V teoretické části je stručně popsán průmyslový robot a provedeno rozdělení koncových efektorů. V části věnující se průzkumu trhu ...
 • Návrh konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125 

  Novák, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125. Zakladač je navrhnut pro obrobek o maximálním průměru 12 mm, maximální délky 120 mm a hmotnosti 0,1 kg. Jsou zde popsány komponenty, ...
 • Návrh manipulační úlohy pro průmyslový robot KUKA 

  Heinrich, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průmyslových robotů. Postupně pojednává o základních typech průmyslových robotů požívaných na manipulaci, jejich charakteristických vlastnostech a číslech o výrobě a prodeji. ...
 • Návrh robotického pracoviště pro mazání komponent 

  Dlouhý, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem robotického pracovišt pro konkrétní aplikaci, kterou je mazání komponent. Je zde navrženo kompletní robotické pracovišt vetn vstupních a výstupních zaízení. Jeho jednotlivé prvky jsou dále ...
 • Návrh robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů s následnou montáží a kontrolou 

  Musil, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů. Věnuje se návrhu rozmístění dílčích komponent a vyhodnocení nejlepší varianty pomocí multikriteriálního hodnocení. Detailně je věnována ...
 • Návrh robotizovaného pracoviště pro automatické utahování šroubů spoje opěradlo – sedák a spony pásu 

  Kafuněk, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotizovaného pracoviště pro automatické utahování šroubů spoje opěradlo-sedák a spony pásu. Rešeršní část je věnována současným trendům v montáži automobilových sedadel se zaměřením na ...
 • Návrh řídícího systému robotu SCARA 

  Formánek, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá SCARA robotom od spoločnosti Yanome umiestnenom v mechatronickom laboratóriu. Teoretická časť popisuje tohto robota vrátane kinematiky, platformu Raspberry Pi, ktorá bola použitá pre riadenie a ...
 • Návrh virtuálního modelu robotického pracoviště 

  Chromčík, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem virtuálního modelu robotického pracoviště. Je vypracována rešerše robotů a robotizovaných pracovišť. Dále jsou probrány etapy navrhování a bezpečnost těchto pracovišť. Je navrhnut ...