Now showing items 1-5 of 5

 • Náhrada expanzního ventilu kapilární trubicí 

  Devečka, Viktor
  V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na znižovanie produkcie emisií, čistotu a kvalitu životného prostredia. Tieto trendy sa týkajú všetkých odvetví, tak isto aj stavebného priemyslu a vykurovania budov. Doposiaľ bolo ...
 • Povrchový kondenzátor pro parní turbinu 

  Szöcs, Ladislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh povrchového kondenzátora s bokovými výstupmi. Samotnému návrhu predchádza rešerš na tému povrchové kondenzátory s bokovými výstupmi. Jadrom práce je termodynamický návrh výmenníka ...
 • Projekční návrh regeneračního ohříváku napájecí vody teplárny spalující biomasu 

  Hurban, Dominik
  Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je projekčný návrh nízkotlakového regeneračného ohrievača napájacej vody. Bol vykonaný tepelný a hydraulický výpočet tohto zariadenia. Následne je podrobne popísaný spôsob regulácie ...
 • Separace drobných kapiček rozptýlených v proudu páry 

  Miček, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá separáciou kvapôčiek vody z prúdu pary. Uvedené sú niektoré základne princípy odlučovania vlhkosti a častíc ako aj zariadenia, ktoré pracujú na týchto princípoch. Ďalej sa v práci nachádza ...
 • Zvýšení efektivnosti vytápění snížením teploty topné vody 

  Hliboký, Samuel
  Obsahom tejto bakalárskej práce je opísať možnosti zvýšenia efektivity vykurovania v rodinnom dome. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa zaoberá princípom funkcie plynových kotlov a možnosťami ...