Now showing items 1-20 of 29

 • Aplikace pro zobrazení struktury konečného automatu 

  Polcer, Ondřej
  Cílem práce je aplikace, která převádí textovou podobu konečného automatu na tzv. "stavový diagram", který je obecně pro vyjádření vzájemných vazeb názornější, než textová forma. Nejprve se strojová podoba konečného automatu ...
 • Automatické shlukování regulárních výrazů 

  Stanek, Timotej
  Práce pojednává o detekci útoků na počítačové síti pomocí IDS systémů. IDS obsahují pravidla pro detekci ve formě regulárních výrazů, které jsou při detekci reprezentovány pomocí konečných automatů. Je vysvětlena náročnost ...
 • Automaty v nekonečně stavové formální verifikaci 

  Lengál, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na konečné automaty nad konečnými slovy a konečnými stromy, a použití těchto automatů při formální verifikaci nekonečně stavových systémů. Práce se nejdříve věnuje rozšíření existujícího přístupu pro ...
 • Generátor konečných automatů z grafického popisu pro jazyk VHDL 

  Janyš, Martin
  Práce seznamuje čtenáře s možnostmi návrhu a tvorby konečných stavových automatů s důrazem na reprezentaci pomocí jazyka VHDL. Hlavním tématem je aplikace, která implementuje generátor VHDL kódu na základě gra fického ...
 • Generická analýza toků v počítačových sítích 

  Jančová, Markéta
  Tato práce se zabývá problematikou popisu síťového provozu pomocí automaticky vytvořeného modelu komunikace. Hlavním zaměřením jsou komunikace v řídicích systémech , které využívají speciální protokoly, jako je například ...
 • Grafická simulace činnosti konečných automatů 

  Šrajer, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií převodu regulárního výrazu na konečný automat a zpět. Cílem praktické části je vytvořit webovou aplikaci, která tyto převody zajistí a odsimuluje automat pro vstupní řetězec. Pro ...
 • Hardwarová akcelerace útoku na šifrování 

  Okuliar, Adam
  Hardwarová akcelerácia výpočtu býva často vhodným nástrojom ako docieliť výrazne lepšieho výkonu pri spracovávaní veľkého množstva dát alebo pri realizácii algoritmu ktorý je možné dobre paralelizovať. Cieľom práce je ...
 • Jabber/XMPP transport pro diskuzní skupiny přístupné protokolem NNTP 

  Halfar, Patrik
  Tato práce se zabývá problematikou výměny informací v počítačových sítích. V první části se zabývá úvodem do diskuzních skupin, známých též pod názvem NetNews a shrnutím hlavních informací o nově se rozvíjejícím projektu ...
 • Klasifikace a využití gramatik, jazyků a automatů 

  Jancek, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií jazyků, gramatik a automatů. Ukázky použití konečných automatů v praxi na názorných příkladech a vytvoření programu, pro firmu Paradise Casino Admiral a.s. . Účelem tohoto programu ...
 • Klasifikace a využití jazyků, gramatik a automatů 

  Řičánek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je klasifikace gramatik, jazyků a automatů a jejich možnosti využití v praxi. V první části se pojednává o teoretických východiscích zpracovávané problematiky. Ve druhé je postup vedoucí k ...
 • Klasifikace jazyků, gramatik a automatů 

  Mocková, Ľubica
  Tato práce je stručným přehledem základních typů jazyků, gramatik a automatů, jež jsou součástí teoretické informatiky. Práce obsahuje přehled teorie, vázané k danému tématu a příklady vážící se k teoretické části. Tato ...
 • Klasifikácia gramatík, jazykov a automatov (základné typy a využitie) 

  Klimešová, Michaela
  Práca je napísaná ako stručný prehžad základnej teórie k danej téme s rozšírením na spracovanie postupov a riešenie príkladov. Práca je rozdelená na dve základne časti. Prvá časť je zameraná na základné teoretické poznatky ...
 • Konstrukce efektivních automatů pro rozpoznávání regulárních výrazů v HW 

  Frejlach, Jakub
  Motivací této bakalářské práce je užití rozpoznávání regulárních výrazů v aplikačních doménách, kde je vyžadováno rychlé rozpoznávání jako například v hloubkové kontrole paketů. Během akcelerace jsou regulární výrazy ve ...
 • Konstrukce zobecněného konečného automatu 

  Šoka, Martin
  Práce se zabývá vytvořením algoritmu pro konstrukci deterministického zobecněného konečného automatu. Tento automat se od obyčejného deterministického automatu liší tím, že jeho přechody jsou definovány slovy, na základě ...
 • Kontextem řízený lexikální analyzátor 

  Hatina, Peter
  Tato práce se věnuje základním principům lexikální analýzy a způsobu kontextového rozpoznání typu lexému v závislosti na jeho pozici ve zdrojovém souboru. V práci bude popsán princip lexikální analýzy, postup tvorby ...
 • Korektor diakritiky 

  Veselý, Lukáš
  Cílem předkládané práce je návrh a implementace aplikace, umožňující doplňování a naopak odstranění diakritiky v česky psaném textu. Popsána je použitá vyhledávací struktura trie a její vztah s konečnými automaty. Dále je ...
 • Měření spolehlivosti vyhledávání vzorů 

  Dvořák, Milan
  Tato práce se zabývá metodami vyhledávání vzorů pomocí konečných automatů a popisuje některé optimalizace těchto algoritmů. Dále rozebírá návrh a implementaci metodiky pro měření spolehlivosti vyhledávání na základě ...
 • Nástroj pro práci s Büchi automaty 

  Schindler, Petr
  Tato práce zpracovává problematiku Büchiho automatů a představuje knihovnu, umožňující provádět základní operace nad těmito automaty. V práci jsou uvedeny základy teorie automatů. Ty jsou použity při popisu konečných ...
 • Návrh zobecněného LCD řadiče 

  Hornung, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá principem řízení a činnosti LCD displejů. Jsou zde popsány různé typy LCD displejů a způsob jejich ovládání, a také obecný popis bloků řadiče LCD displeje. Jejich implementace v jazyce VHDL a popis ...
 • Ověřování parametrických vlastností nad záznamy běhů programů 

  Mutňanský, Filip
  Cieľom tejto práce je vytvorenie nástroja, ktorý dokáže na základe užívateľom definovaných vlastností overiť, či postupnosť udalostí v záznamoch behu programu, alebo v log súbore vyhovuje definovaným vlastnostiam. Na ...