Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované odvození uživatelského rozhraní pro protokol NETCONF 

    Man, Jakub
    Tato práce se zaměřuje na vytvoření uživatelsky přívětivého grafického rozhraní pro zařízení komunikující protokolem NETCONF. Bylo zvoleno řešení pomocí webového rozhraní, aby bylo použití co nejjednodušší a z pohledu ...
  • Statická analýza počítačových sítí 

    Hozza, Tomáš
    Některé problémy v konfiguracích síťových zařízení jsou těžko identifikovatelné. Důležitou částí mnoha konfigurací jsou přístupové seznamy, ve kterých konflikty mezi pravidly mohou způsobit mezery v bezpečnostní politice ...