Now showing items 1-5 of 5

 • Motivace a stimulace 

  Hulewiczová, Monika
  Předmětem této diplomové práce je analýza a zhodnocení pracovního prostředí (pracovní spokojenosti) v souvislosti s motivací a stimulací pracovníka ve vybraném podniku. Cílem práce je analyzovat firmu, poukázat na důležitost ...
 • Návrh změny organizační kultury ve společnosti SILGOR, a.s. 

  Tošerová, Valérie
  Cílem této diplomové práce bylo shrnutí teoretických poznatků spojených s pojmem organizační kultura, popsání nejdůležitějších funkcí, prvků, struktury, typologie a metod pro její analýzu. Na základě analýzy organizační ...
 • Rámec pro tvorbu aplikací s podporou peer-to-peer spolupráce 

  Hrdina, Jan
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikačního rámce pro tvorbu kolaborativních webových editorů, které umožňují peer-to-peer spolupráci v realném čase. V práci jsou shrnuty existující přístupy pro replikaci dat, z ...
 • Týmová práce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví 

  Beránek, Jan
  Práce se zabývá týmovou prací a rovností pracovních příležitostí ve stavebnictví. V první části je popsaná teorie, vymezení základních pojmů. Ve druhé, empirické části bakalářské práce se zabývám pomocí hypotéz, které jsem ...
 • Týmová spolupráce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví 

  Machálková, Martina
  V bakalářské práci se zabývám týmovou spoluprací a uplatňováním rovných příležitostí ve stavebnictví. V teoretické části jsem definovala pojmy z oblasti stavebnictví, zvláštnosti a význam manažerské práce, týmovou spolupráci ...