Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh induceru před oběžným kolem odstředivého čerpadla 

    Klusák, Ondřej
    Hlavním cílem diplomové práce je ověření hydraulických návrhů induceru a zjištění jeho vlivu na kavitační vlastnosti čerpadla. Před oběžným kolem odstředivého čerpadla se pro zvýšení sací schopnosti a kavitační odolnosti ...
  • Širokopásmová Francisova turbina 

    Pavlík, Jan
    Cílem této diplomové práce je hydraulický návrh oběžného kola širokopásmové Francisovy turbíny; kromě vlastních hydraulických výpočtů obsahuje i přehled použité teorie, modelování v SolidWorks a výpočet ve Fluentu.