Now showing items 1-9 of 9

 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Hrbatová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti podniku FiberTech, s.r.o., působícího na B2B trhu v oblasti telekomunikačních činností. Analyzování současného stavu podniku v konkurenčním prostředí je ...
 • Podnikatelský plán investiční činnosti pro rozvoj firmy KUBESO 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku střešních oken. Specifikuje celý podnikatelský plán investice do rozvoje stávající firmy. Práce analyzuje současnou situaci trhu, vnitřní a vnější prostředí pomoci které je ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Cundová, Kateřina
  V diplomové práci je řešena problematika posilování konkurenceschopnosti tuzemské cestovní kanceláře provozující zahraniční zájezdy. Teoretická část práce zahrnuje poznatky z odborné literatury, které se týkají ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Horák, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku posilování konkurenceschopnosti společnosti QUALITY GELATO DOLCE S.R.O., která provozuje cukrárny pod obchodním jménem AIDA. Teoretická část práce se zabývá poznatky z odborné literatury, ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Ondra, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá identifikováním potenciálu pro rozvoj konkurenceschopnosti výrobně-obchodní společnosti LABTECH s.r.o. na trhu měření netěsností, pomocí posílení tvorby hodnoty na tomto trhu, který je představen ...
 • Řízení peněžních toků na vybraném stavebním objektu 

  Pilátová, Dominika
  Tématem bakalářské práce je řízení peněžních toků na vybraném stavebním objektu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stavební objekt, podnikové finance, ...
 • Zavádění procesu Competitive Intelligence ve vybrané společnosti 

  Kulhánková, Nikola
  Náplní této diplomové práce je představit možnosti využití Competitive Intelligence pro predikci budoucích kroků konkurence. V první části práce je popsána aktuální situace firmy a teoretická východiska. Ve druhé části ...
 • Zhodnocení konkurenceschonosti firmy a návrh jejího posílení 

  Ivan, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení konkurenceschopnosti přepravní společnosti. V teoretické části jsou popsána základní členění strategií. V analytické části je provedena analýza vnějších a vnitřních podmínek ...
 • Zvýšení konkurenceschopnosti podniku 

  Chnápko, Martin
  Tato bakalářská práce rozebírá problematiku zvyšování konkurenceschopnosti podniku Kellys bicycles zabývající se montáží a prodejem kol. Teoretická část práce obsahuje odborné poznatky týkající se konkurenceschopnosti a ...