Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Toroni, Adam
  Predmetom bakalárskej práce je podrobná analýza vybraného fitnes centra pomocou zvolených metód. Je rozdelená do niekoľkých častí. Od popisu jednotlivých metód analýz vonkajšieho a vnútorného prostredia, cez vymedzenie ...
 • Komunikační mix podniku 

  Trávnik, Peter
  Predmetom bakalárskej práce “Komunikačný mix podniku” je analýza súčasného stavu komunikačného mixu vybraného podniku a návrh nového. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť pojednáva o význame ...
 • Marketingová koncepce řízení developerských projektů 

  Varšo, Matej
  Diplomová práca analyzuje a podáva ucelený pohľad na marketing a marketingové aktivity developerskej spoločnosti pri už realizovanom developerskom projekte Panorama City v Bratislave. Marketingové atribúty sú neodmysliteľnou ...
 • Marketingový mix společnosti AMI spol. s r.o. 

  Seres, Boris
  Táto bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie a návrhy marketingového mixu v spoločnosti AMI spol. s r.o., ktorá podniká vo svetelnej technike. Práca sa snaží na základe analýz vnútorného a vonkajšieho prostredia ...
 • Návrh komunikační strategie nové pobočky realitní kanceláře 

  Wagner, Miroslav
  Diplomová práca rieši návrh vhodnej komunikačnej stratégie pre novú pobočku už existujúcej realitnej kancelárie. Poznatky z odbornej literatúry, ktorými sa zaoberá teoretická časť práce predstavujú nevyhnutný základ pre ...
 • Návrh na založení rodinného podniku 

  Miškechová, Lucia
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom podnikateľského plánu pre založenie malého rodinného podniku, kamennej predajne, zameranej na predaj cukrárskych pomôcok. Návrh je postavený na teoretických poznatkoch z danej oblasti a ...
 • Návrh strategie dalšího rozvoje firmy 

  Semančiková, Karolína
  Bakalárska práca je návrhom ďalšej stratégie pre rozvoj firmy Tilia, ktorá sa zaoberá výrobou kozmetických produktov. Východiskom pre návrh je rozbor súčasnej situácie podniku a analýza okolia podniku. Práca je rozdelená ...
 • Podnikatelský plán - založení prodejny se sportovním vybavením 

  Horčičková, Nikola
  Cieľom seminárnej práce je vypracovanie konkrétneho podnikateľského plánu. Zahŕňa tri časti: teoretickú, v ktorej sú vysvetlené základné ekonomické pojmy. Ďalej analytickú, ktorá je zameraná na zhodnotenie aktuálnej situácie ...
 • Podnikatelský záměr 

  Schwarcová, Kristína
  Pre tento projekt som si zvolila nasledujúcu tému : Návrh na založenie spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti krízového manažmentu. Vytvorila som spoločnosť s ručením obmedzeným a nazvala ju Navigátor, s.r.o. V ...
 • Podnikatelský záměr pro založení e-shopu 

  Sedlák, Radoslav
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského plánu pre internetový obchod s oblečením. Práca vychádza z teoretických poznatkov, na ktorých je založená analýza tržného prostredia a konkurencie. Na záver je vypracovaný ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

  Sabaková, Nikola
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhmi na rozvoj obchodných aktivít dánskej spoločnosti ECCO pôsobiacej na globálnom trhu. Predmetom podnikania je výroba a predaj koženej obuvi pre mužov, ženy a deti. Návrhy sú zamerané na ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti Penerini s.r.o. 

  Nitranová, Nikola
  Diplomová práca je zameraná na rozvoj obchodných aktivít podniku Penerini s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je výroba a predaj čerstvo praženej kávy. Hlavným cieľom podniku je zvýšenie produkcie kávy, rozvoj na trhu, budovanie ...
 • Rozvoj obchodních aktivit vybrané reklamní společnosti 

  Blahová, Veronika
  Diplomová práca sa zameriava na rozšírenie obchodných aktivít reklamnej spoločnosti Afinita, s. r. o., ktorá sa špecializuje na potlač a výrobu reklamných predmetov. Hlavným cieľom spoločnosti je rozvoj obchodných aktivít, ...
 • Rozvoj značky podniku 

  Benedikovičová, Lucia
  Bakalárska práca sa zameriava na problematiku rozvoja brandingu spoločnosti zaoberajúcej sa predajom hudobných nástrojov. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické poznatky k téme branding. V analytickej časti sú poznatky ...
 • Strategie vstupu Benziny s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraniční trh 

  Masár, Lukáš
  Cieľ diplomovej práce je navrhnutie vhodnej stratégie vstupu firmy Benzina, s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraničný trh. Práca obsahuje analýzu súčasnej situácie na domácom trhu v Českej republike a analýzu priemyslu v ...