Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a ekonomické zhodnocení marketingové strategie podniku 

    Odrazilová, Petra
    Tato bakalářská práce se zabývá strategickým marketingem podniku PETRA ODRAZILOVÁ PHOTOGRAPHY. Zkoumá celkovou situaci na trhu s fotografickými službami, podnik samotný, jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. ...
  • Podnikatelský záměr 

    Michalec, Martin
    Předmětem diplomové práce je problematika týkající investic v podobě podnikatelského záměru, jako nástroj sloužící k co nebližšímu zhodnocení skutečné situace v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. a v oblastech její ...