Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek 

    Hlaváčková, Lucie
    Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vzniku pohledávek, zajištění závazků, vztazích věřitelů a dlužníků. Práce obsahuje návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek u podnikatele ...
  • Stanovení hodnoty obchodního závodu v tísni 

    Štěpánková, Jana
    Disertační práce pojednává o úpadku a způsobech jeho řešení z pohledu znalecké činnosti. Ocenění obchodního závodu v krizi může být vyžadováno v různých fázích jeho životního cyklu. Zatímco někdy je poptáno vlastníky a ...