Now showing items 1-2 of 2

  • Sestavení konsolidované účetní závěrky 

    Drápalová, Klára
    Diplomová práce se zaměřuje na problém sestavení konsolidované účetní závěrky. V první části práce jsou vysvětleny důležité pojmy a metody, které souvisí s konsolidací. Na základě těchto poznatků jsou sestaveny konsolidační ...
  • Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu 

    Brablecová, Petra
    Diplomová práce se zaměřuje především na vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu. Specifikuje jednotlivé dílčí pojmy související s konsolidací a vybraných ukazatelů pro ekonomické zhodnocení. ...