Now showing items 1-2 of 2

  • Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů 

    Kříž, Radim
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik hluku v turbodmychadlech spalovacích moto-rů. Nejprve je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část se zabývá pojmem zvuku a následně se zabývá problematikou hluku v turbodmychadlech. ...
  • Modifikace sloupového hydraulického lisu 

    Pospíšil, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčními úpravami univerzálního sloupového hydraulického lisu. Jejím obsahem jsou odůvodněné konstrukční úpravy hlavních částí tohoto lisu včetně volby materiálů, výpočtů potřebných ...