Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční provedení čerpadel 

    Hlaváček, David
    Bakalářská práce obsahuje základní informace o hydrostatických čerpadlech. V úvodní kapitole je základní rozdělení hydraulických strojů následováno stručnou charakteristikou hydrostatických a hydrodynamických strojů s ...
  • Konstrukční provedení čerpadel 

    Čejka, Pavel
    V bakalářské práci jsou obsaženy základní informace o rozdělení hydrostatických čerpadel. V prvním bodě práce bude uvedeno nejzákladnější dělení čerpadel a to na čerpadla hydrostatická a hydrodynamická. V čem se liší a ...