Now showing items 1-4 of 4

 • Diagnostický průzkum objektu historické budovy 

  Řezáčová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací konstrukčních prvků a celků historického objektu školní budovy. Součástí je statický posudek vodorovné části konstrukce a ideový ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu existujícího objektu 

  Kopečková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací konstrukčních prvků a celků objektu bytového domu, který je postaven na Gorkého ulici v Brně. Tento objekt se nachází v těsném ...
 • Sportovní hala ve Vsetíně 

  Gargulák, Martin
  Obsahem práce je řešení návrhu a statické posouzení ocelové konstrukce sportovní haly. Půdorysné rozměry jsou 28 x 28 m, výška objektu je 11,5 m. Budova je situována v lokalitě Vsetín. Konstrukce je navržena jako jednolodní, ...
 • Supermarket ve Vrbně pod Pradědem 

  Ujházy, Denis
  Obsah práce spočívá v návrhu ocelové rámové konstrukce supermarketu ve Vrbně pod Pradědem, jejíž půdorysný tvar je obdélník o rozměrech 32,00 x 60,00 m a výšce 12,55 m. Konstrukce je navržena jako jednolodní, konstrukční ...