Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce malé CNC frézky 

    Jagoš, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá stavbou malých CNC frézovacích strojů, a porovnáním CNC stolních frézek na světovém trhu. Dále je provedeno konstrukční řešení malé CNC frézky na základě využití současných a moderních trendů, ...
  • Konstrukční návrh malé modelářské CNC frézky 

    Večeř, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé modelářské CNC frézky. V práci je zahrnuta rešerše modelářských CNC frézek dostupných především na českém trhu, na jejímž základě jsou následně voleny vhodné parametry ...