Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh laboratorního drtiče nerostných surovin 

    Staněk, Ladislav
    Cílem této diplomové práce je návrh laboratorního drtiče nerostných surovin. Tato práce je zaměřena na rešerši možných typů strojních zařízení pro zdrobňovací proces, přehled dostupných drtičů na tuzemském a zahraničním ...