Now showing items 1-2 of 2

  • Modifikace podvozku letounu JA-400 

    Rakušan, Miroslav
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a výpočet zatížení ostruhového podvozku letounu JA-400 dle předpisu UL 2 část I. – ULL a LTF UL. V První části je krátká rešerše, kde jsou uvedeny letouny s danými typy podvozku. ...
  • Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu 

    Ripel, Tomáš
    Diplomová práce popisuje komplexní návrh konstrukčního řešení autonomního mobilního robotu a jeho následnou realizaci. Jedná se o návrh podvozku, pohonů, bezpečnostních prvků a elektroniky. Řešení vychází ze zadání externího ...