Now showing items 1-11 of 11

 • Konstrukce soustruhu 

  Stránský, Miroslav
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce soustruhu. První část této práce obsahuje stručný přehled soustruhů a jejich hlavních částí, používaných v současné době. Druhá část této práce obsahuje volbu základních ...
 • Konstrukce vřetene brusky 

  Slavíček, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce vřetene brusky. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá obecným popisem vřeten, jejich konstrukčními prvky, požadavky na přesnost a moderními trendy ve v ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Kolář, Radan
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích strojů. První část také obsahuje přehled výrobců obráběcích strojů a jejich frézek. Druhá část ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Švarc, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením konstrukce vřetene frézovacího stroje. Nejprve je zpracována rešerše v oblasti frézovacích strojů a jejich vřeten. Zde je uvedeno rozdělení strojů, jejich základní popis a příklady ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Imrich, David
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerše frézovacích strojů a jejich vřeten, používaných v současné době. Druhá část práce obsahuje volbu technických ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na jednu z nejdůležitějších částí soustruhu – vřeteno. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na krátkou rešerši, která obsahuje obecné informace o vřetenech. Pojednává o ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Novák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je rešerše a jednoduchá konstrukce vřetene soustruhu se základními výpočty. První část obsahuje přehled a rozdělení soustruhů s jejich technickými parametry. Dále rešerši, která je zaměřena ...
 • Návrh přídavného frézovacího zařízení pro CNC Masturn MT54 

  Petrych, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přídavného frézovacího vřetena k CNC soustruhu MASTURN MT54. První část obsahuje důkladnou analýzu problematiky frézovacích vřeten. Další část se zabývá popisem jednotlivých ...
 • Návrh velkého soustruhu na dřevo 

  Žaludek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem velkého soustruhu na dřevo. V úvodu práce je uvedena historie obrábění dřeva a jeho základní vlastnosti, základy soustružení a typy soustruhů, popis konstrukce jednotlivých ...
 • Návrh vřetene obráběcího stroje 

  Zapletal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vřetene pro malou tříosou frézku. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích vřeten a přehled několika vřeten od různých výrobců. Druhá část se zabývá výpočtem potřebných ...
 • Soustružnické vřeteno 

  Zábojník, Petr
  Bakalářská práce bude pojednávat o jedné z hlavních složek soustruhu, o vřetenu. V první části se zaměřím na rešerši v daném oboru. Kde se zmíním o historii a vývoji soustruhů a typech soustruhů. Následovat bude funkce ...