Now showing items 1-7 of 7

 • Možnosti ekonomického zvýhodnění liniových staveb 

  Netušilová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi ekonomického zvýhodnění liniových staveb. Teoretická část se věnuje problematice cen, rozpočtů a nákladů investora při výstavbě. V praktické části jsou uvedeny alternativní možnosti ...
 • Návrh obytné zóny v obci Sloup 

  Kocman, Jan
  Bakalářská práce zpracovává problematiku návrhu obytné zóny v severní části obce Sloup v Moravském krasu. Byly zpracovány 4 varianty, pro které byly vyhotoveny výkresy situace a situace dopravního značení. Výkres vzorových ...
 • Návrh obytné zóny v obci Vendryně 

  Misiarzová, Vendula
  Předmětem této bakalářské práce je variantní řešení obytné zóny. V prvé řadě rozmístění parcel na vymezené ploše a v druhé řadě vyřešení dopravní infrastruktury včetně parkovacích a odstavných stání. Pro vymezenou plochu ...
 • Nestmelené směsi do podkladních vrstev vozovek 

  Žůrek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využít alternativní materiály do podkladních vrstev vozovek. Vybrané zrnité materiály z lomů (frakce 0/22) a recyklát, jejich možné zatřídění v rámci používaných podkladních vrstev ...
 • Obytná zóna obec Chválkovice 

  Rejzek, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Chvalkovice. Na stávajícím travnatém pozemku byly navrženy nové pozemní komunikace, parkovací stání, rozvržení stavebních parcel a rozmístění inženýrských sítí v uličním ...
 • Stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací 

  Špaček, Petr
  Dizertační práce sleduje možnosti finančního hodnocení stavu krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací, ve vztahu k celkové životnosti vozovky a jednotlivým možnostem údržby a oprav, v případě výskytu vad a ...
 • Studie náměstí v České Skalici 

  Rejzek, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh vhodného uspořádání náměstí v České Skalici. Práce se zabývá návrhem parkovacích stání, autobusovými zálivy, bezbariérovými chodníky a návrhem přechodů pro chodce a místa pro přecházení. Další ...