Now showing items 1-1 of 1

  • Zpětný překlad vysokoúrovňových konstrukcí jazyka C++ 

    Jakub, Dušan
    Práce se zabývá dekompilací konstrukcí vysokoúrovňového objektového jazyka C++ ze strojového kódu. Je definován pojem zpětného překladu a popsány existující zpětné překladače s~důrazem na dekompilaci C++. Dále je představen ...