Now showing items 1-13 of 13

 • CFD simulace vibrací vyvolaných prouděním 

  Kubíček, Radek
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vibrace trubky vyvolané prouděním. Jejím hlavním cílem a přínosem je analýza tuhosti trubky při kontaktu dvou trubek a následné užití obdržených hodnot a závislostí pro CFD simulace ...
 • Internetový systém pro odesílání novinek emailem 

  Horák, Michael
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaciinternetového systému pro odesílání novinek e-mailem. Zejména se zaměřuje na práci s kontakty a jejich seskupování do skupin, editaci předpřipravených textů a samotné ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Bartošová, Klára
  bydlení v centru, v kontaktu s městským životem i soukromou zelení, pro mladé dům jako bariéra, která odděluje ruch města a klid vnitrobloku dům jako kompaktní hmota, která zceluje linii ulice křížová a citlivě navazuje ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Bartošová, Klára
  bydlení v centru, v kontaktu s městským životem i soukromou zelení, pro mladé dům jako bariéra, která odděluje ruch města a klid vnitrobloku dům jako kompaktní hmota, která zceluje linii ulice křížová a citlivě navazuje ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Maťaťa, Tomáš
  Obytný komplex je tvorený ôsmimi bytovými domami, ktoré spoločne zdieľajú dvor. Schody a výťahy sú umiestnené medzi jednotlivé objekty. Tvoria súčasť poloverejného priestoru. Človek sa nestáva anonymný ako v priestoroch ...
 • Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích 

  Ľuptáková, Lenka
  Budovu radnice so spoločenskou sálou navrhujem v lokalite pri poliklinike. V súčasnosti sa tam nachádza rozšírená spevnená plocha, ktorá sa počas trvania sídliska ustálila v povedomí obyvateľov ako priestor, na ktorom sa ...
 • Srovnání hemisferické a kónické jamky u totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu 

  Kukučka, Ivan
  Táto diplomová práca sa zaoberá porovnávaním totálnej náhrady trapéziometakarpálneho kĺbu s hemisférickou jamkou a náhrady toho istého kĺbu s kónickou jamkou. V oboch prípadoch implantátov sa jedná o typy náhrad s duálnou ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Pohůnek, Jakub
  Komunikace mezi lidmi je velmi důležitá,dnešní doba ale nabízí i jiné druhy komunikace,při kterých nedochází k bezprostřednímu kontaktu. Architekt má jedinečnou možnost vytvořit takové podmínky,aby se lidé potkávali a ...
 • Studie vlivu vstupních parametrů při numerickém modelování tlakové zkoušky 

  Polách, Marek
  Tato práce se zabývá analýzou vstupních parametrů materiálového modelu betonu, konkrétně modelu 3D Non Linear Cementitious 2, při numerickém modelování tlakové zkoušky v programech ATENA 2D a ATENA 3D. Cílem je zjistit ...
 • Vliv montážní vůle u radiálního kuličkového ložiska na napjatost a deformaci 

  Rašovská, Hana
  Diplomová práce se zabývá určením vlivu velikosti montážní vůle na deformaci a napjatost v radiálním kuličkovém ložisku. Téma diplomové práce bylo zadáno společností ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.. Pro šest různých radiálních ...
 • Vliv podstatných parametrů na velikost radiální vůle a deformačně napěťové stavy v kuličkovém ložisku 

  Šperka, Václav
  Diplomová práce se zabývá výzkumem vlivu vybraných podstatných parametrů na deformačně napěťové stavy v jednořadém radiálním kuličkovém loţisku. Je kvantifikován vliv zatíţení, velikosti a řady loţiska, dále pak ověřen ...
 • Vliv povrchových nerovností na další valivé elementy ložiska 

  Saksa, Vladimír
  Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu povrchových nerovností na ďalšie valivé elementy ložísk. Skúma zmeny v profile filmu vstupujúceho do kontaktu. Práca popisuje taktiež elastohydrodynamický režim mazania, pri ...
 • Výpočet tepelného pole rozvaděče UniGear 500R 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je představení vysokonapěťového rozváděče typu UniGear 500R, spadajícího do rodiny rozváděčů UniGear. U pole typu 500R se zaměřím na problematiku oteplování jeho částí během provozu. Maximální hodnoty oteplení ...