Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému pro testování valivých ložisek s proměnnými parametry mazání 

    Škoviera, Jozef
    Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom systému pre testovanie valivých ložísk, ktorý umožňuje zmeny parametrov mazania (napr. zmena domazávacieho intervalu). V práci sa čitateľ najskôr oboznámi z významom mazania ...
  • Rekonstrukce stanice AXMAT 

    Gergel, Matej
    Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou experimentálnej stanice AXMAT, ktorá je určená pre testovanie axiálnych ložísk. Hlavným cieľom je návrh nového hydraulického spôsobu zaťažovania a jeho následná realizácia v podobe ...