Now showing items 1-3 of 3

 • Nosná železobetonová konstrukce objektu administrativní budovy 

  Ferencz, Balázs
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním vybraných konstrukčních prvků nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy podle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Pro výpočet se používal ...
 • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

  Kozáková, Marcela
  Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...
 • Železobetonová aktivační nádrž 

  Vlach, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh a statické posouzení prvků otevřené, zapuštěné aktivační nádrže čističky odpadních vod, zejména posouzení základové desky a obvodových stěn. Na základě posudků je vypracována výkresová ...