Now showing items 1-2 of 2

  • Kontaktování polovodičových čipů slitinami stříbra 

    Búran, Martin
    Práca sa zaoberá kontaktovaním polovodičových čipov, špeciálne kontaktovaním s pomocou zliatin striebra. V prvej časti sú rozobraté spôsoby kontaktovania a rozbor materiálov, ktoré sú pri kontaktovaní použité. Do textu sú ...
  • Žárový anemometr 

    Búran, Martin
    Práca pojednáva o vplyve prúdenia vzduchu a teplôt na kontaktovací drôt zo zlata, kvôli možnému využitiu v žiarovej anemometrii. V uvedenom texte je zahrnutý potrebný, všeobecný teoretický základ z oblastí kontaktovania ...