Now showing items 1-3 of 3

 • Ekotoxikologické hodnocení sedimentů 

  Dobešová, Zuzana
  Sedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií ...
 • Repairing composite using hazardous waste containing heavy metals 

  Žlebek, Tomáš; Hodul, Jakub; Drochytka, Rostislav (IOP Publishing, 2018-07-16)
  This research deals with the possibility of using hazardous waste in epoxy resinbased polymeric substances. More specifically, it is the use of neutralising galvanic sludge (NGS), which produces as a by-product in the ...
 • Solidifikát z nebezpečného odpadu a možnosti jeho uvedení na trh 

  Hodul, Jakub
  Diplomová práce se zabývá možností využití technologie solidifikace pro transformaci nebezpečných odpadů se záměrem dosáhnout materiálového využití produktů solidifikace – solidifikátů. Cílem této práce je nalézt vhodnou ...