Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza teplotního pole kontejneru pro použité palivo 

  Švaříček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je řešení teplotního pole ve stěně skladovacího kontejneru použitého jaderného paliva určeného pro suchý mezisklad. Také ukázat možné cesty k řešení problému výpočtu teplotního pole, společně s ...
 • Chlazení datového centra 

  Ostrezi, Jakub
  Cílem této práce je navrhnou datové centrum umístěné do přepravního ISO kontejneru. Důraz je kladen na maximální využitelnost daného prostoru a minimální provozní náklady. Součástí práce je i praktické měření výkonu ...
 • Design obytného modulu 

  Bláhová, Romana
  Tématem této diplomové práce je analýza a návrh designu obytného modulu, který bude respektovat funkční, konstrukční, technologické, estetické a ergonomické zákonitosti. Návrh se zaměřuje na nové tvarové řešení obytných ...
 • Design systému kontejnerů pro tříděný odpad 

  Vostrikova, Daria
  Jedním z kroků v procesu recyklace odpadu je separovaný sběr. K tomuto účelu slouží kontejnery na tříděný odpad. Tato diplomová práce se zabývala novým pojetím vzhledu nádob s předpokladem vytvořit originální a kompaktní ...
 • Fyzikální fenomén jako architektonická tvůrčí metoda 

  Buryová, Tereza
  Cellular_ polární výzkumná stanice Antarktida je nejsušším, nejstudenějším a nejextrémnějším místem na zemi, polovinu roku zahaleným tmou. Lidé tu přesto žijí. Zakládají tu výzkumné stanice, ve kterých bydlí a pracují. V ...
 • Hodnocení rizik a jejich dopady na životní prostředí z pohledu environmentální bezpečnosti 

  Skálová, Marcela
  Práce se zabývá problematikou ochrany životního prostředí. V první části práce jsou popsána rizika, která mají dopad na životní prostředí. Jelikož je v práci kladem důraz na environmentální bezpečnost, je zde tento pojem ...
 • Kontrola bezpečnostního mechanismu přípojných vozidel 

  Pantůček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bezpečnostního mechanismu, který je součástí nákladního automobilového přívěsu. Tento mechanismus zajišťuje bezpečné a pevné spojení kontejneru s přívěsem. Přepravovány jsou primárně ...
 • Manipulační zařízení pro kontejnery 

  Komárek, Jakub
  Tato bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se manipulačním zařízením pro nakládání a překládání kontejnerů - závěsnými rámy neboli spreadery. Ty přicházejí do přímého kontaktu s kontejnery dle ISO a zajišťují ...
 • Manipulační zařízení pro kontejnery 

  Buš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používaných manipulačních zařízení a pomocných manipulačních zařízení pro kontejnery. V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny stručné informace o kombinované přepravě a používaných ...
 • Manipulační zařízení pro kontejnery 

  Komárek, Jakub
  hanging frame, spreader, container, mobile translator, positioning, telescopic beam
 • Návrh koncepce zakladače SMC se symetricky umístěným hnacím členem 

  Plesník, Dalibor
  V diplomové práci je prezentováno konstrukční řešení zakladače SMC (Schäfer Miniload Crane), jehož hnací člen bude umístěn symetricky vůči blokům vodících kladek, tj. v ose kolejnice. Koncepce zakladače SMC se symetricky ...
 • Návrh kruhového motorového lože a podvěsného kontejneru pro letoun Sport Cruiser s motorem Jabiru 

  Pavelka, Martin
  Diplomová práce se zabývá dvojí problematikou; jednak motorovým ložem k motoru Jabiru 3300, a dále podvěsným kontejnerem. V obou případech je řešen konstrukční návrh, který podléhá předpisům ASTM F2245-04 LSA. Konstrukce ...
 • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

  Kolacia, Kryštof
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru pro přepravní jednotku v měřítku 1:20 a nosností 60 kg. Práce je rozdělena na teoretickou a výpočetní část. Nejprve jsou zkoumána ...
 • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

  Kratochvíl, Antonín
  Cílem bakalářské práce je navrhnout laboratorní model manipulátoru kontejneru. Což znamená, že práce musí být provedena v několika krocích, a proto je rozdělena na písemnou a praktickou část. První část se zabývá a zkoumá ...
 • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

  Sekava, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout laboratorní model kontejnerového manipulátoru. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je provedena rešerše průmyslových řešení. Praktická část se zabývá ...
 • Platforma pro virtualizaci komunikační infrastruktury 

  Stodůlka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výběrem platformy pro virtualizaci infrastruktury se zaměřením na kontejnerizaci s podporou sandboxingu a následným zkoumáním její náročnosti. Práce začíná vysvětlením základních technologií jako: ...
 • Praktická efektivita kontejnerů 

  Halámka, Jan
  Práce se zabývá teoretickým a praktickým porovnáním následujících kontejnerů: vector, deque, list, hash table, avl-tree, red black tree, splay tree, sg-tree, treap, B-tree, binomiální halda, fibonacciho halda, rope, skiplist ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Sysel, Tomáš
  Na základě množství analýz, návštěv dané lokality i komunikace s vedením obce, vzešlo jako řešené téma rozvoj stávajícího sportoviště. Celé vytyčené území je až na fotbalové hřiště ve velice neudržovaném stavu. Nachází se ...
 • Speciální kontejner: Semi-mobilní přístřešek 

  Pavliš, František
  Tato bakalářská práce je zaměřena na mobilní přístřešky kontejnerového typu. V první části se zabývá rešerší dosavadních průmyslových řešení. V další části je několik koncepčních návrhů, zejména zaměřených na stánkové, ...
 • Virtualizace výpočetních strojů a operačních systémů 

  Kadlíček, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku virtualizace „strojů“ a seznámení se s jednotlivými virtualizačními technologiemi, mezi které patří například VirtualBox, VMware, HyperV, Docker Container. Zaznamenává ...