Now showing items 1-2 of 2

  • Portálový jeřáb 

    Wojnar, Tomasz
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nosného rámu a zdvihového mechanismu obkročného portálového vozíku, který se využívá v kontejnerových terminálech. Je určen pro přepravu kontejneru po ploše terminálu. Jedná se o ...
  • Přístavní kontejnerová překladiště - přehled příslušenství jeřábů 

    Doležel, Pavel
    Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma přístavní kontejnerová překladiště – přehled příslušenství jeřábů. Dále pojednává o vývoji kontejnerové přepravy a kontejnerových terminálů.