Now showing items 1-2 of 2

  • Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu 

    Pavličík, Petr
    V úvodu diplomové práce jsou uvedeny možnosti získávání a zpracování asfaltového recyklátu. Hlavním bodem práce je návrh asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu pro ložní asfaltové vrstvy. Asfaltové směsi ...
  • Vliv výrobních teplot na obalovně na vlastnosti kameniva 

    Brtníková, Tereza
    V bakalářské práci je popsán jak postup výroby kameniva tak postup výroby asfaltové směsi v šaržové obalovně. Je zde uveden postup zkoušek odolnosti kameniva proti drcení a odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. Zkoušky ...