Now showing items 1-2 of 2

  • Cihlářská ostřiva a jejich termicko-dilatometrické posouzení 

    Hladík, Václav
    Bakalářská práce je zejména zaměřena na využití odpadní frakce kameniva jako alternativního ostřiva namísto tradičních křemenných písků. Sleduje vliv na vlastnosti vzniklého keramického výrobku. Sledovanými vlastnostmi ...
  • Mineralogické složení dinasu 

    Pospíšil, Dušan
    Bakalářská práce se zabývá mineralogickým složením hutného dinasu. Dinas je křemičitý žáruvzdorný materiál obsahující až 99 % oxidu křemičitého, který je používaný hlavně pro výstavbu koksárenských baterií, sklářských pecí ...