Now showing items 1-20 of 26

 • Časosběrné video 

  Kárníková, Pavlína
  Tato práce popisuje problematiku tvorby časosběrného videa, zpracování obrazu a teorii fotografování. Cílem je vytvořit program, který by uměl upravit fotografie a následně je zpracovat do podoby videa. Program je implementován ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Turcovský, Štefan
  Projekt rešpektuje a naväzuje na dané prostredie. Jasne definuje miesto, charakterizované vzťahmi v okolí. Výtvarne a funkčne vytvára dve samostatné hmoty, ktoré sú však navzájom prepojenené medzipriestorom. Námestie plynule ...
 • Hodnocení vlivu různých aspektů na kvalitu v 3DTV: Subjektivní testy 

  Slíž, Martin
  Práce se zabývá studiem aspektů, které ovlivňují kvalitu obrazu 3D TV systémů. Je zaměřena na porovnání televizorů stejné značky s rozdílnou úhlopříčkou a porovnává změnu vjemu hodnotitelů při změně tohoto parametru. ...
 • Kompenzace geometrického zkreslení obrazu gelové elektroforézy 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a kompenzace geometrických zkreslení u 1D elektroforézy na agarózovém gelu. Diplomová práce rozebírá problematiku příčin vzniku těchto deformací a shrnuje teorii, nutnou ...
 • Kořeny moravské urbanistické struktury 

  Mohelník, Ladislav
  Studium architektonických a urbanistických konceptů i jejich aplikaci v praxi, s ohledem na jejich historický kontext, je předmětem dalšího zájmu. Jde přitom především o odvěkou snahu člověka dosáhnout harmonického stavu ...
 • Metody zvýšení dynamického rozsahu obrazu 

  Sailer, Zbyněk
  Tato práce se zabývá problémem dynamického rozsahu snímačů digitálních fotoaparátů a metodami řešení tohoto problému. Jsou zde popsány existující metody tvorby obrazu s vysokým dynamickým rozsahem, způsoby získávání vstupních ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Veselý, Josef
  Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, ...
 • Moderní zobrazovací metody v medicíně 

  Pařízek, Aleš
  Cílem této práce je popsat základní principy a fyzikální veličiny spjaté s jednotlivými zobrazovacími metodami a poté jednotlivé metody porovnat. Práce popisuje vznik rentgenového záření, jeho interakci s různými materiály ...
 • Možnosti spatření chodce v noci řidičem motocyklu 

  Spurný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možností spatření různě oděných chodců řidičem motocyklu v noci na základě realizovaného experimentálního měření s různými typy motocyklů a jeho následné porovnání s již naměřenými hodnotami ...
 • Optimalizace kontrastu pro MRI značených trombů 

  Dohnalová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá obecným principem molekulárního MRI, tvorbou, složením trombů a jejich působením na lidský organismus. Dále se zabývá kontrastními látkami, na jaké molekuly jsou tyto namířeny a proč, stejně ...
 • Optimalizace nastavení tomografické stanice GE phoenix pro plastové součásti obsahující kovové části 

  Starý, Přemysl
  Rentgenová výpočetní tomografie je nástroj využívaný hlavně v medicínské diagnostice. S vývojem této techniky a zlepšení přesnosti tomografických systémů se tomografie začala používat pro průmyslové aplikace především kvůli ...
 • Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na dosvit hlavních světlometů 

  Martínek, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vlivu moderních konstrukcí osvětlovací techniky vozidel na vzdálenosti dohledu a vzdálenosti dosvitu za sníţené viditelnosti. V první časti diplomové práce je uvedena podrobná ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Láníková, Jaroslava
  Polyfunkční dům navazuje na stávající zástavbu části ulice Křenová, kterou uzavírá a celá řada tak tvoří funkční celek. Stavba je rozdělena na tři základní funkční celky – muzeum, administrativu a byty. Uvnitř je klidová ...
 • Porovnání světelných parametrů různých světelných zdrojů předních světlometů vozidel 

  Suchomel, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na srovnání parametrů jednotlivých světelných zdrojů (halogen, xenon, LED) instalovaných v rámci jednoho modelu značky (Škoda Octavia III. generace). Úvodní část se zabývá analýzou současného ...
 • Porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti s dostupným SW 

  Maxera, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti se softwarem Dohľadnosť 2.0. Na základě podkladů získaných při měření v terénu hodnotí, zda výsledky získané ze softwaru při ...
 • Program pro testování monitorů 

  Matyáš, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena do problematiky LCD panelů. Ve své úvodní části se zabývá teoretickým popisem jednotlivých typů a vlastností používaných zobrazovacích LCD panelů, vznikem chyb v obrazu počítačových monitorů, ...
 • Přestavba Janečkova mlýna 

  Owczarzy, Denis
  Úkolem diplomové práce bylo vypracování stavební dokumentace pro realizaci stavby a to včetně projektu specializace. Jedná se o přestavbu objektu stávajícího mlýna a jeho konverzi na objekt penzionu. Navržená rekonstrukce ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Balabánová, Jitka
  Pochopit principy minulosti a v jejich osnově návázat novým způsobem. Nesměřovat k opakování a napodobování, ale naopak podtrhnout rozdíl starého s novým. Nezastiňovt, ale pouze doplnit. Podpořit a spolupůsobit. Tyto ...
 • Rozpoznání počasí z pohledu venkovní stacionární kamery 

  Jenčo, Michal
  Tato práce řeší rozpoznávání počasí z pohledu stacionární venkovní kamery se záběrem krajiny, a to konkrétně mlhy, jasného, polojasného a zamračeného počasí. Zvolený problém byl vyřešen výpočtem pěti obrazových příznaků a ...
 • Snímání obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

  Kupka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá základními principy zvyšování dynamického rozsahu u digitální fotografie. Práce dále hledá, jaké metody se využívají pro vytvoření fotografie s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a prozkoumává ...