Now showing items 1-10 of 10

 • ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation 

  Mittaš, Eduard
  Cieľom tejto závarečnej práce je ukázať rôzne spôsoby komunikácie s kontrolérom robota a tiež následné ovládanie tohto robota. Simulácia úlohy bude prevedená s yyužitím protokolu TCP/IP, pričom komunikácia v laboratóriu s ...
 • ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot 

  Machala, Jan
  Cílem této závěrečné práce je vytvořit vzorový řídící program na PLC vykonávající sekvenci pohybů robotu a následné nasazení na reálném robotu IRB 120. Pro komunikaci mezi robotem a PLC byl využit program vytvořený v ...
 • Informační systém plynových revizí 

  Piják, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením Informačního systému pro revizní techniky, který bude schopen vytvářet, šablonovat a archivovat revizní zprávy. Tento systém bude schopen zpětně dohledávat v databázi veškeré ...
 • Návrh a realizace řídící midi klaviatury 

  Dvořáček, Štěpán
  Tato práce se zabývá zhotovením specifického MIDI kontroléru schopného ovládat počítačovou simulaci varhan Hammond. Teoretická část je tvořena stručným úvodem do problematiky zvuku a MIDI ve spojením s počítačem, dále ...
 • Návrh minimálního protokolového stacku Bluetooth 

  Gazda, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem minimálního protokolového stacku Bluetooth využitelného pro vestavné aplikace na platformě FITkit. Tato práce zahrnuje teoretický základ tohoto komunikačního rozhraní. Na jeho základě ...
 • Řízení servopohonu tříosého rotačního stolku 

  Trizna, Lukáš
  Cieľom tejto diplomovej práce "Řízení servopohonu třiosého rotačního stolku" je navrhnúť riešenie pre riadenie dostupných servomotorov rotačného stola v reálnom čase na základe literárnej rešerše perspektívnych riešení a ...
 • Simulátor procesoru s operací dělení 

  Matečný, František
  Práca sa zaoberá numerickou integráciou a operáciou delenia. Najskôr je čitateľ oboznámený s numerickým riešením diferenciálnych rovníc s operáciou delenia pomocou Taylorovej rady. Ďalej je vysvetlený princíp delenia v ...
 • Umělá aorta pro demonstraci činnosti intraaortální balonkové kontrapulzace 

  Bičiště, Jan
  Diplomová práce popisuje návrh a konstrukci modelu umělé aorty určené pro demonstaci činnosti intraaortálního balonkového katétru (IAB) a testování reakce kontrapulzační pumpy na simulovanou srdeční činnost v režimu ...
 • Vestavěné zařízení pro ovládání digitální audio stanice 

  Svoboda, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout architekturu vestavěného zařízení, které bude použito v na- hrávacím studiu pro ovládání DAW softwaru. Práce nejprve shrnuje potřebné znalosti k ná- vrhu tohoto druhu zařízení, včetně krátké ...
 • Vývoj aplikací pro softwarově definované sítě 

  Piska, Vojtěch
  V této diplomové práci je popsán nový typ síťové architektury také znám jako softwarově definované sítě. V první části práce jsou vysvětleny a popsány úlohy jednotlivých vrstev architektury. Jsou zde také zhodnoceny výhody ...