Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace v inženýrských úlohách 

  Kokrda, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konvexní optimalizací a konkrétně zpracovává návrh optimálních podpěr zatíženého nosníku. Pro porozumění řešené problematiky jsou vyloženy základní pojmy z konvexní optimalizace, teorie ...
 • Pokročilé optimalizační algoritmy a jejich efektivní implementace 

  Talpa, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou konvexní optimalizace a to konkrétně modifikacemi algoritmu ADMM, společně s problematikou proximálních operátorů. Jedna z verzí ADMM je pak implementována v programovacím jazyce ...
 • Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu 

  Zonygová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá opravou přeexponovaných šedotónových obrazů na základě řídké reprezentace signálu. Pro převedení obrazu do jiné reprezentace byla použita vlnková transformace. V této reprezentaci bylo hledáno ...