Now showing items 1-2 of 2

  • Konvoluční neuronové sítě 

    Lietavcová, Zuzana
    Táto práca sa zaoberá problematikou učenia konvolučných neuronových sietí.  Ide o druh hlbokých neuronových sietí, ktoré sa v súčasnosti hojne používajú predovšetkým v oblasti rozpoznávania obrazu a spracovania prirodzeného ...
  • Odhad hloubky pomocí konvolučních neuronových sítí 

    Ivanecký, Ján
    Táto práca sa zaoberá odhadom hĺbky s použitím konvolučných neurónových sietí. Pre vyriešenie tohto problému je v práci navrhnutý model skladajúci sa z troch častí. Model sa skladá zo siete globálneho kontextu, ktorá ...