Now showing items 1-20 of 22

 • Business centrum 

  Dušek, Ivo
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové prutové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy. Jde o šestnáctipatrovou budovu s ocelovou konstrukcí v rotačně symetrickém půdoryse. O maximálních rozměrech 100x100m. Statický ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Bernátek, Dominik
  Projekt bakalářské práce řeší návrh Galerie moderního umění v městské části Brno – Veveří na Kraví hoře. Stavba je situována na horní části svažitého pozemku. Koncepce Galerie má za cíl vytvořit flexibilně využitelný ...
 • Konstrukce přídavného zařízení nakladače výložníkového typu 

  Nosek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem přídavného zařízení nakladače výložníkového typu. Zařízení je navrženo pro kolový nakladač CAT 906H a slouží ke zvedání a přemisťování předmětů. Dle výstupních ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace konzoly přední hnané nápravy u traktoru 

  Šincl, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací konzoly přední hnané nápravy u traktoru. V první části je proveden návrh nové geometrie konzoly s respektováním okolní zástavby. Následně je na nově navrhnutém dílu provedena ...
 • Kulturní stavba v jižním centru 

  Matěnová Kocmanová, Eva
  EVA MATĚNOVÁ KOCMANOVÁ Kulturní stavba v jižním centru Ve své diplomové práci jsem navrhovala kulturní stavbu, konkrétně galerii výtvarného umění. Této práci předcházelo zpracování návrhu parku, do kterého jsem následně ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Krajčová, Petra
  Pri hmotovej skladbe som dbala na oslnenie, pohľadové osy, negatívne vplyvy (ako prach a hluk z dopravy) a chodca, ako základnú jednotku života v meste. Začala som uzavretím bloku. Vznikla príliš veľká hmota. Kultúrna ...
 • Město ve městě Blok Trnitá 

  Kučírková, Veronika
  Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v zadané blokové struktuře, která byla zpracována v rámci územní studie „Jižní Čtvrťi - Trnitá - KAM Brno 2019“ jako podklad pro připravovaný územní plán Brna. Jedná ...
 • Městský polyfunkční dům Brno 

  Vacenovská, Veronika
  Městský polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Francouzská v Brně - Zábrdovicích. Objekt je řešen jako kompaktní hmota doplněna vybíhajícími trojúhelníkovými konzolami, které jsou vyneseny šikmým sloupem ...
 • Modelování tlumících zařízení v interakci s konstrukcí 

  Kalina, Martin
  Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření modelu tlumících zařízení a pozorování jejích chování při spolupůsobení s konstrukcí. Nejprve byla konstrukce pomocí Java aplikace FyDiK2D samostatně namodelována jako jednostupňová ...
 • Montovaná hala tělocvičny 

  Pavličko, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout vybrané svislé a vodorovné prvky montované haly tělocvičny. Nosná konstrukce tělocvičny je řešená pomocí sloupového systému s využitím střešních předpjatých vazníků. Vstupní část budovy ...
 • Návrh a posouzení vybraných částí ŽB nosné konstrukce 

  Vitálišová, Barbora
  Diplomová práca spracováva návrh vybraných častí železobetónových prvkov montovanej haly showroomu autosalónu. Zároveň bola prevedená optimalizácia vybraných prvkov podľa platných noriem a eurokódov a bol vypracovaný dopad ...
 • Ocelový příhradový stožár 4x110kV 

  Baďura, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce příhradového stožáru elektrického vedení 4 x 110 kV. Prostorová skladba nosné konstrukce je navržena v souladu s požadavky na zabezpečení účelu, jemuž má objekt ...
 • Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku 

  Smělíková, Petra
  Předmětem diplomové práce je rozpracování studie přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku. Jedná se o pětipolový ocelový trámový silniční most s dolní mostovkou, který převádí komunikaci III. třídy. Statický systém ...
 • Rodinný dům v Hrabové 

  Pěničková, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt je tvořen jedním nadzemním podlažím a suterénem. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt se nachází na ...
 • Statické řešení nosné železobetonové konstrukce rodinné vily 

  Neužil, David
  Diplomová práce zpracovává návrh konstrukce železobetonové rodinné vily, která je umístěna ve svahu. Byly navrženy a posouzeny jen vybrané části tohoto objektu z hlediska mezního stavu únosnosti. Budova je tvořena suterénem ...
 • Statické řešení železobetonového zastřešení nástupiště 

  Popovič, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem statického řešení železobetonového zastřešení autobusového nástupiště. Jedná se o monolitickou železobetonovou rámovou konstrukci tvořenou kruhovými sloupy a průvlakem obecného tvaru, do ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Zezula, Adam
  Studenské bydlení na exponovaném nábřeží. Snaha o zachování měřítka. Vytvořit živý fungující veřejný prostor pro potřeby studentů.
 • Venkovní jeřábová dráha 

  Klíč, Radim
  Cílem mé práce byl návrh a posouzení ocelové konstrukce venkovní jeřábové dráhy. Jeřábová dráha má sloužit pojezdu dvojici mostových jeřábů o jednotlivé nosnosti 40 tun. Konstrukce jeřábové dráhy je umístěna v objektu ...
 • Výroba konzoly 

  Měřičková, Petra
  Konzola slouží k uchycení pohyblivých mechanismů výtahových dveří. Součást je zhotovena z konstrukční oceli 11 375 tloušťky 3 mm, velikost výrobní série činní 30 000 ks/rok. Jako nejoptimálnější technologie výroby byla ...
 • Výroba konzoly 

  Stračánek, Rostislav
  Bakalářská práce řeší návrh výroby konzoly, která slouží jako podpěra polic. Součást je zhotovena z konstrukční oceli 11 320 tloušťky 2 mm. Velikost výrobní série je 30 000 ks/rok. Jako nejoptimálnější technologie výroby ...