Now showing items 1-1 of 1

  • Kooperativní plánování projektů v aplikaci Getting Things GNOME 

    Matušov, Izidor
    Tato práce pojednává o rozšíření pro aplikaci Getting Things GNOME, které ji umožní používat pro plánování a správu kooperativních projektů. Čtenář je seznámen se základními principy a vybranými metodami plánování a řízení ...