Now showing items 1-3 of 3

 • Koplanární směrové vazební a hybridní členy 

  Žabokrtský, Michal
  Tato práce se zabývá koplanárními směrovými vazebními a hybridními členy. Nejprve je rozebrána teorie hybridních mikrovlnných integrovaných obvodů a jejich výhody a nevýhody v porovnání s ostatními druhy mikrovlnných obvodů. ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Počítačové modelování planární logaritmicko-periodické antény 

  Martiš, Vítězslav
  Obsahem této práce je rozbor metody návrhu a simulace planární logaritmicko-periodické antény. Simulací byly ověřeny vlivy hlavních rozměrů antény na její funkci. Pomocí výsledků pak byla navržena vhodná anténa, včetně ...