Now showing items 1-14 of 14

 • Denní osvětlení prostor světlovody 

  Machová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá osvětlením prostor pomocí světlovodů. Popisuje princip světlovodů, jejich technické vlastnosti a možnosti posuzování. Dalším bodem práce jsou metody posuzování osvětlenosti početními metodami ...
 • Dřevěná nosná konstrukce sportovního objektu 

  Grochalová, Eva
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce sportovního objektu s kruhovým půdorysem, tzn. ve tvaru kopule. Konstrukce je navržena jako: geodetická a žebrová kopule. Obě jsou z lepeného lamelového ...
 • Hangár 

  Matějková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce hangáru pro malá letadla v lokalitě Brno-Medlánky. Půdorysné rozměry jsou 40,0×44,0 m, výška konstrukce je 10,0 m. Byly vypracovány dvě předběžné ...
 • Nosná konstrukce planetária v Šumperku 

  Nosková, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce planetária nad kruhovým půdorysem. Konstrukce je uvažována ve tvaru polokoule s průměrem 26 metrů. Návrh kopule je vytvořen v několika variantách, a to jako ...
 • Nosná konstrukce výstavního pavilonu 

  Ruček, Martin
  Tato práce pojednává o návrhu hlavní nosné konstrukce výstavního pavilonu kruhového půdorysu o průměru 55 m a výšce 15 m. Nosná konstrukce sestává z rovinných příhradových prvků s obecně zakřivenými horními a dolními pásy, ...
 • Obchodní galerie 

  Žák, Ondřej
  Diplomová práce řeší návrh a posouzení nosné konstrukce obchodní galerie. Objekt je navržen jako trojpodlažní, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Konstrukce je tvořena ocelovými rámy a spřaženými stropními deskami. ...
 • Ocelová konstrukce obytné budovy 

  Špeta, Václav
  Práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce obytné budovy. Objekt je uvažován jako sedmipatrový pavlačový dům. Pavlač je situována do atria uprostřed objektu, které je zastřešeno kopulí. Půdorys každého patra tvoří pravidelný ...
 • Pavilon v botanické zahradě v Jihlavě 

  Kuchtová, Ludmila
  Cílem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce pavilonu v botanické zahradě v Jihlavě. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli s rozdílnými typy žeber. Dispozičně se jedná o stavbu mnohoúhelníkového půdorysu, ...
 • Římské lázně a saunový svět. 

  Trávníček, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je architektonická studie římských lázní a saunového světa, která plynule navazuje na Specializovaný ateliér s tématem Aquacentrum - "Chrám vody" Brno. Návrh je umístěn do vyšších podlaží ...
 • Skleník 

  Sejbalová, Kateřina
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit ocelovou nosnou konstrukci budovy, nacházející se v areálu ZOO Zlín, jež bude využívána jako skleník. Jedná se o jednopodlažní budovu s kruhovým půdorysem o průměru 39,04 m, ...
 • Výstavní pavilon 

  Gábor, Lukáš
  Obsahem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce výstavního pavilonu ve tvaru kopule o půdorysném průměru 36 m a výšce 12,67 m. Pavilon je navržen pro lokalitu Brno. Hlavní nosnou konstrukci tvoří prostorová konstrukce ...
 • Výstavní pavilon 

  Řeháček, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce výstavního pavilonu na předměstí Brna. Konstrukce má tvar kopule vystavěné nad osmiúhelníkovým půdorysem s osmi příčnými výklenky. Rozpětí pavilonu je 30m, vzepětí 8m.
 • Výstavní pavilon 

  Shánělová, Lenka
  Obsahem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce výstavního pavilonu, který je tvořen sloupy, kopulí, lucernou a zavěšenou lávkou. Objekt bude sloužit k pořádání výstav přednášek organizovaných městem Trutnov. V práci ...
 • Výstavní pavilon v Olomouci 

  Ćmiel, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem haly pro výstavní účely o kruhovém půdorysu s průměrem 35m. Hala je koncipována jako kopule vazby schwedlerovy soustavy. Návrh je proveden jako koule a je proveden z trubek. Součástí ...