Now showing items 1-2 of 2

  • Bezkontaktní měření výšky hladiny 

    Pribula, Wojciech
    Úvodem jsou popsané současné metody měření výšky hladiny vody ve vysokotlakém systému. Tyto systémy se~nacházejí v~teplárnách a~elektrárnách a~pracují s~vodou přesahující teplotu 300\,°C a~tlak 10\,MPa. Především je~představena ...
  • Katalog typizovaných logaritmických frekvenčních charakteristik 

    Velecký, Pavel
    Jednou z variant, jak navrhnout parametry spojitého regulátoru, je použít metodu typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky. Jedná se o frekvenční metodu, založenou na volbě tvaru typizované logaritmické ...