Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie 

    Soudek, Lukáš
    Předmětem této diplomové práce je návrh marketingové strategie firmy. Pro tento účel byla vybrána firma SUBFORM. Práce obsahuje teoretické poznatky, analýzu firmy a analýzu trhu. Na základě provedené analýzy je navržena ...